DIS-Norge
 
  English Norsk  

Strand

 

Strand kommune

Slektsforskerdatabaser
Strand
Hjelmeland
Årdal
Folketellinger
1130 Strand 
1133 Hjelmeland 
1131 Årdal 
 
Andre ressurser
Sambok
Søkbare kilder
 

Med sine 11200 innbyggere er Strand den største kommunen i Ryfylke. 
Kommunen ligger på fastlandet ca. 2 mil nord-øst for Stavanger, og har god kommunikasjon til Stavanger både med ferjer og hurtigbåt.

Det pågår for tiden arbeid med å få realisert en fastlandsforbindelse mellom Strand og Stavanger, det såkalte Ryfastprosjektet. Dersom alt går etter planen, vil en kunne kjøre ferjefritt til Stavanger. I dag pendler rundt 1000 mennesker daglig fra Strand til sin arbeidsplass i Stavangerområdet.

Strand kommune har hatt en jevn befolkningsvekst de siste åra. Hovedsenteret i kommunen er Jørpeland, som fikk bystatus i 1998. Her bor i overkant av 6000 mennesker.

Tau er det andre senteret, med 3000 innbyggere. Kommunen kan tilby vakker natur med både fjell og sjø, attraktive boligtomter og et rikt sosialt og kulturelt liv. Det er et godt utbygde offentlige tilbud både innen skole, kultur og omsorg.

Kulturlivet er stort og allsidig med over 160 forskjellige lag og organisasjoner, flotte idrettsanlegg, herunder Rogalands største innendørs fotballhall på Tau, kino, bibliotek og kulturhus. Sommer som vinter byr kommunen og distriktet rundt på storslagne natur- og fritidsopplevelser. Mulighetene er mange både på sjø og til lands. Det er bl.a. etablert en flott golfbane på Jøssang.

JORD OG SKOGBRUK Strand kommune er også en jordbrukskommune, og det gjenspeiler seg ved at vi har små bygdemiljø rundt omkring i kommunen, med godt bomiljø og rikt organisasjonsliv. Kommunen har 200 aktive bruk som sysselsetter omtrent 250 årsverk. Kommunen har 60.000 dekar produktiv skog. Strand er også størst i landet når det gjelder produksjon av juletrær.

TURISME Strand kommune er en spennende kommune med nærhet til både skog, fjell, sjø og by. Ut fra sin sentrale beliggenhet i Rogaland og nær Preikestolen, må Strand kunne regnes som en vesentlig reiselivkommune. Dette kommer også til syne i den massive satsingen som er gjort på reiselivsfronten i kommunen de siste åra.