DIS-Norge
 
  English Norsk  

Stavanger og Hetland

Stavanger Kommune

Slektsforskerdatabaser
 Stavanger 
 Hetland
Folketellinger
1103 Stavanger 
1126 Hetland 
Andre ressurser
Sambok
Tidslinje for Stavanger
Søkbare kilder
 

Stavanger - vestlandets oljehovedstad

De første sporene etter bosetning i Stavanger-regionen kommer fra tiden da isen trakk seg tilbake etter siste istid for ca. 10 000 år siden.

De foreløpig eldste sporene etter mennesker er funnet på en boplass på Galta på Rennesøy.

Ved Hafrsfjord finner vi minnesmerket Sverd i fjell. Historien forteller at det var her Harald Hårfagre samlet Norge til et kongerike i 872. Monumentet står for fred, enhet og frihet.

Vikingsverdenes hjalter er tatt fra sverd funnet i ulike deler av landet.

 

På begynnelsen av 1900-tallet var Stavanger hovedsakelig knyttet opp mot fiskeri og skipsfart, og ble i løpet av første halvdel av det århundret kjent for hermetikk, og på 1950-tallet var det over 50 hermetikkfabrikker i byen. Byen ble også kalt Norges «hermetikkhovedstad», med Christian Bjelland som grunnla Chr. Bjelland & Co A/S.

I nyere tid er byen kalt «oljehovedstaden», og Norges største oljeselskap Statoil har hovedkontor på Forus i Stavanger. Statens oljeselskap Statoil ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972.