DIS-Norge
 
  English Norsk  

Sokndal

 

Sokndal kommune

Slektsforskerdatabaser
Sogndal
Sokndal
Eigersund
Lund
 Heskestad
Helleland
Folketellinger
1107 Sogndal 
1111 Sokndal 
1101 Eigersund
1112 Lund 
1113 Heskestad 
  1115 Helleland 
Andre ressurser
Sambok
Søkbare kilder
 

Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland, ca. 110 km sør for Stavanger. Kystkommune som ligger ved Fv. 44/Nordsjøvegen. Administrasjonssenter er Hauge i Dalane. I kommunen er det ca. 3.250 innbyggere. 
Tettsteder: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Barstad, Eia, Ålgård, Mydland, Myssa m.fl.

Sokndal var den første kommune i Norden som i 2003 ble medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow. 
Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. 
I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. 
Vi har begravd Janteloven. 
Vi har egen kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. 
Vi har ingen turister - bare gjester!

Velkommen til det gode liv i Sokndal!!!

Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i Rogaland, og består av fredet trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Sogndalstrand er det eneste tettsted/by som er fredet i Norge. Tidligere ladested og egen kommune fram til 1944. Stedet har de siste årene hatt et kraftig oppsving med kulturhotell, galleri, landhandel, konditori, golfbane, utendørs amfi, skulpturmolo, fiskerimuseum, havrafting, turistinformasjon m.v. Om sommeren er det flere store konserter i sogndalstrand Amfi - utendørs amfi som er bygget i lokal stein. Merket topptur til Årosåsen i villsauens rike. The North Sea Trail - Nordsjøløype - mellom Sogndalstrand og Jøssingfjord.

Sokndal er Norges største bergverkskommune. Hjørnesteinsbedriften Titania AS har ca. 270 ansatte og driver sin virksomhet på Tellenes i en av verdens største ilmenittmalmgruver - dagbrudd. Annen næringsvirskomhet: Pukkverk, asfaltverk, breibånd, filmstudio, samdriftsfjos, vaskeri, mekaniske bedrifter, bilverksted, bilforretning, entreprenører, handel, service m.v. Innenfor reiselivsnæringen finnes kulturhotell, campingplasser, golfbane, gallerier, sjø- og motormuseum, fiskerimuseum, fyr, sertifisert fiskebåt, havrafting, landhandel med lokale produkter, lokale ullprodukter, lokal spekemat, lokal honning m.v.

Hauge i Dalane er kommunesenteret hvor det finnes en rekke butikker, bank, post i butikk, service, kafeteria, pub, kino, rådhus, bensinstasjon m.v.

Kystlinjen med Nordsjøen er 48 km. Sju små fjordarmer skjærer inn i landet og danner naturlige havner. Det er kort vei fra du løser fortøyningen til du er ute på det åpne havet med mange gode fiskeplasser. Unike fiskemuligheter i sjø, lakseelva Sokno og innlandsvann. Fra kystområdene strekker Sokndal seg innover et heilandskap med topper på opptil 600 meter over havet. Flotte turmuligheter med mange merkede turløyper. De merkede toppturene er svært populære. The Noth Sea Cycle Route (Nordsjø Sykkelrute),The North Sea Trail (Nordsjøløypa) og Nordsjøvegen (Fv. 44) går gjennom Sokndal.

Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell og har resultert i et karakteristisk landskap. Geologiske prosesser for 935 til 920 millioner år siden har etterlatt en speseiell geologisk arv som man ikke finner andre steder. Geologiske ressurser i form av malmårer har gitt etableringen av bergverksbedriften Titania AS, som er kommunens hjørnesteinsbedrift med ca. 270 ansatte. Magma Geopark AS ble 23. mars 2010 medlem av det europeiske geoparknettverket, European Geoparks Network, som den 2. geoparken i Skandinavia.Magma Geopark AS ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på den helt unike geologi og kulturhistorie.

Sogndalstrand - fredet trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Den eneste "by" i Norge som er fredet. Sogndalstrand var eget ladested fram til 1944 og handelssenter for et større omrland. Stedet har de siste 15 år hatt en kraftig oppblomstring med en rekke etableringer: Sogndalstrand Kulturhotell, Konditori, Horneland Landhandel, Galleri Rosengren, Fiskerimuseum, Havrafting, Sogndalstrand Golfbane på Kjelland, Sogndalstrand Amfi med plass til 800 besøkende, Sogndalstrand Skulpturmolo, merket topptur til Årosåsen i "Villsauens Rike". Sogndalstrand er reisemål nr. 1 i Dalane og et av Rogalands best besøkte reisemål med over 66.000 besøkende i sommermånedene i 2010.

Sokndal kirke fra 1803 med prekestol og altertavle fra 1600-tallet. Korskirke bygget i Louis XVI-stil. Foto: Knut Bry.

Jøssingfjord kjent fra «Altmark-affæren» - den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig. Begrepet "Jøssing" kommer av Jøssingfjord.

Helleren - 2 hus under fjellhammeren fra begynnelsen av 1800-tallet. På stien inn til husene passeres en bronseplate til minne om Kjell Aukrust's figur Mysil Bergsprekken, som skal være født under et steinsprang i Jøssingfjord i 1918.

Nedlagte Blåfjell gruver som ble drevet fra 1862 - 1876. Flott turveg fra badeplassen Linepollen på Indre Åmodt.

Ruggesteinen. Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn.

Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord. Utleie til overnatting, arrangement, møter m.v.

Nesvåg. Gammelt fiskevær med verneverdige sjøhus. Nesvaag Sjø- og Motormuseum, samt sertifisert fiskeskøyte MS Sjødis

Rosslandsguden

Fruktbarhetskult på Rossland. Gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder - ca. 2.000 år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy.

Nesvåg sjø- og motormuseum