DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsgranskerdagen 2003

DIS-Rogaland arrangerer
i samarbeid med
Sandnes bibliotek
Sandnes kulturhus
SLEKTSGRANSKERDAG I ROGALAND

Lørdag 25. oktober 2003, kl. 10-15
i Sandnes kulturhus - Sandnes

DIS-Norge
DIS-Norge
Mer informasjon på vårt nettsted
http://ro.disnorge.no

Gratis adgang - Alle er velkomne

Nettstedet for slektsgranskere i Rogaland
DIS-Rogaland

 

 

Fotograf:  Oddvar Lilleaas

Fylkeskultursjef Egil Harald Grude som åpnet
slektsgranskerdagen, her sammen med leder i
DIS-Rogaland, Lauritz Wanvik jr.

BK stand var godt besøkt i år også og Rasmus Reed og Arne Kenneth Husebø hadde en travel dag.

På stand for DIS-Rogaland og DIS Norge satt
Øystein Aas, Inger Norheim eller Lauritz Wanvik jr.

Kurt Selland viste frem DIStreff databasen

 


På Family Tree Maker stand var det også mye besøk

Embla Familie og Slekt

Publikum

Lauritz Wanvik jr. takket Rigmor Remers Hanssen for et interessant foredrag om krigsbarna.

Gunnar Borvik fortalte om kilderegistrering

Internet stand hadde som vanlig mye besøk