DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsgranskerdag i Rogaland - Sola Kulturhus - 30.09.2000

 

 

Einar Iversen mottok "Slektsgranskerprisen Rogaland 2000" under arrangementet "Slektsgranskerdagen i Rogaland" i Sola Kulturhus lørdag 30.09.00.

 

Prisen skal stimulere slektsgranskermiljøet i Rogaland til verdiskapende IT-bruk, og skal så langt mulig deles ut hvert år til en person i Rogaland som i løpet av året eller over tid har utmerket seg innen slektsgranskning ved bruk av elektroniske midler. Innsendte forslag ble vurdert av en komite bestående av to representanter fra DIS-Rogaland (Runar Østebø og Atle Skarsten), Stavanger Aftenblad (Tormod Eikill) og Humanistisk avdeling ved Høgskolen i Stavanger (Arnvid Lillehammer).

Komiteen har mottatt forslag på flere sterke kandidater, men har ved nøye vurdering festet seg ved en av disse -- Einar Iversen -- med følgende begrunnelse:

"Iversen er ein allsidig slektsgranskar som gjennom mange år har vore ein hyppig bidragsytar innan slektsgranskarmiljøet i DIS-Rogaland. Han har på ulikt vis på ein framifrå måte vist korleis informasjonsteknologi kan vera eit effektivt hjelpemiddel innan slektsgranskinga.

Gjennom dataregistrering av kyrkjebøker har han vore med på å legga til rette slektshistorisk materiale for andre ved hjelp av denne teknologien. Iversen er også fadder i Rogaland for DIS-Norges slektsgranskardatabase, og har elles drive opplysnings- verksemd gjennom kurs, ulike presentasjonar og ålmenn deltaking i slektsgranskarmiljøet i Rogaland i ei årrekke.

På ein aktiv måte nyttar han dei mange mulighetene Internett gir for slektsgranskarar, og har også på det området vore til god hjelp for andre slektsgranskarar. Han må reknast mellom dei i Rogaland som er mest allsidig i sin bruk av databehandling i slektsgranskinga.

Framhevast må hans positive vilje til å hjelpa andre i arbeidet; opplysningsverksemda hans, det å legga kjelder til rette for andre og gjera kjent dei muligheter som ligg i informasjonsteknologien.

Arbeidet hans er prega av grundighet og kvalitet, og komiteen tildeler med glede slektsgranskarprisen for 2000 til Einar Iversen."  
Foto: Kåre Solheim

Bilder fra Kåre Solheim:

Atle Skarsten, Tananger Minne

Jørg Eirik Waula - boksalg

Family Tree Maker

Sons of Norway

Martin Nag
med sine nye bok om kvekerne 

Embla
Noen av foredragene:   (foto: Vidar Øverlie)

Jan Oldervoll, Digitalarkivet
 


Alf Christophersen, DIStreff

Avisene:
Hentet fra Sola Bladet, 05.10.2000:

Jeg fant, jeg fant, jublet Askeladden i eventyret. Eureka! jublet Arkimedes der han splitter naken løp omkring i gatene etter å ha oppdaget Arkimedes lov mens han lå i badekaret. Disse karene på bildet har tydelig også funnet noe, eller er i ferd med å gjøre det. Kanskje er det en ukjent onkel til en fordums tipp-tipp-tippoldemor som har dukket fram på skjermen – eller som er i ferd med å gjøre det.

Hentet fra Stavanger Aftenblad, 02.10.2000:

Lauritz Wanvik jr., Ket Henriksen og Tor Houeland ved "Slektsgranskning på Internett"-stand.