DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsgranskerdag i Rogaland 26.10.2002

DIS-Rogaland arrangerer
i samarbeid med
Sandnes bibliotek
Sandnes kulturhus
SLEKTSGRANSKERDAG I ROGALAND
Tema: Forfedre på flyttefot

Lørdag 26. oktober 2002, kl. 10-17
i Sandnes kulturhus - Sandnes


Finn dine røtter - vi viser veien!

DIS-Norge
DIS-Norge
http://ro.disnorge.no

Gratis adgang -Alle er velkomne


SR-Bank
Teknisk bistand

 


Fotografer:   Inge Nødland og Martin Berakvam

Tor Houeland kobler opp utstyret

Kåre Særheim fra kulturavdelingen åpnet slektstorget

Lauritz forteller om foreningen

Rita med sine slektstrær

DIStreff datasen blir demonstrert av Kurt Selland

Family Tree Maker demonstreres

Brothers Keeper demonstreres av Einar Iversen

Mange sørget for å få med seg en CD denne dagen

Foredragsholder, Yngvar Nedrebø

Embla Familie og Slekt

Eva Wathne slår av en prat

Jesu Kristi Kirke med sine databaser

Kilderegistrering

Norsk Telemuseum

Sandnes Historie- og Ættesogelag

Rogaland Historie- og Ættesogelag

Sola Historielag

Riskamuseet

Statsarkivet i Stavanger

Mange ville vite om kildene på statsarkivet

Sons of Norway - Sandnes og Jæren Lodge

Stadig kø på Internett stand

 

Fotograf:   Oddvar Lilleaas

Lauritz ønsker velkommen til slektsgranskerdagen

Varaordfører Steinar Ims åpnet foredraget

Stein Emanuel Simonsen blir intervjuet av Lauritz Wanvik jr.   
Ca. 60 tilhørere.

Yngve Nedrebø, blir intervjuet av Lauritz Wanvik jr.  
Ca 90 tilhørere.

Publikum ved åpningstider

Lauritz Wanvik jr. - leder av DIS-Rogaland

Family Tree Maker

Fra en del av slektstorget

 


Oversikt over deltakere og foredragsholdere