DIS-Norge
 
  English Norsk  

Oversikt over søkbare kilder for Rogaland

Oversikten her over søkbare kilder er satt opp kronologisk for når de er publisert, slik at det skal være mulig å følge med på nye kilder etterhvert som de har blitt tilgjengelig. Dersom du ønsker å se oversikter sortert på kommune så finnes direkte lenker fra DIS Rogaland sider for de enkelte kommunene.

DIS-Norge sin oversikt over alle søkbare kilder for Rogaland på denne lenken.

Gravminneregistrering for Rogaland finnes tilgjengelig på denne lenken.

Tilgjengelig 14. oktober 2012

 

[.... vi arbeider med å legge inn andre registreringer i kronologisk rekkefølge.....]

Tilgjengelig 1. februar 2009

Tilgjengelig 27. januar 2009

Tilgjengelig 16. januar 2009