DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om DIS-Rogaland

DIS-Rogaland ble startet i 1994. Det var den gang diskettene hadde sin storhetstid på sine 1,44 kb, og det virkelig store den gang var at vi kunne ringe opp et BBS modem på vanlig telefonlinje for å kommunisere og hente informasjon.

Lite visste vi om at vi kunne få internett inn på mobilen som i dag! Heldigvis er vi i utvikling og DIS-Rogaland følger med for denne flotte utviklingen har satt slektsgransking i et nytt lys. Alle eldre kilder kan nå skannes og digitaliseres til stor hjelp og glede for alle de som ønsker å finne sine aner.

DIS–Rogaland kan vise deg hvor du kan spore opp dine forfedre og slekten din gjennom et stort utvalg av digitaliserte kilder. Kanskje kan du få svar på hvor dine besteforeldre kom fra, hva de gjorde, spørsmålene er mange og svarene kanskje enda flere!

DIS-Rogaland er også et sted for generell historie om Rogaland og menneskene som har bodd her. Hvorfor kom folk til Rogaland og slo seg ned her for mange år siden. Var det den lange kystlinjen og kort sjøfart over til både kjente og ukjente farvann, eller det flate Jærlandskapet som bare lå der og ventet på å bli dyrket opp. Kanskje var det de trygge fjordene og øyene i Ryfylke som lokket mest?

DIS-Rogaland er stedet for deg som ønsker å ta vare på alle historiene og sikre at historiene fortelles videre i vår tid, slik at det blir tatt vare på og videreformidlet for ettertiden.

Antall medlemmer har forlengst passert 500, dette med god drahjelp og fokus på slektsgransking fra media.

Vi ser at nybegynnere i slektsgransking blir stadig yngre og flere kvinner søker denne hobbyen enn tidligere.

Ønsker du å bli medlem så ta kontakt med oss.

Vår postadresse er :

DIS-Rogaland Slekt og Data
Karlsminnegata 85
4014 Stavanger

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til DIS-Rogaland.

 

En liten presentasjon av noen få av våre attraksjoner:

Kvitsøy er en øy og en kommune i Rogaland. Den omgis av de ytre deler av Boknafjorden; mot nord ligger Karmøy og Bokn, og mot øst Rennesøy og Randaberg.
Kvitsøy er landet minste kommune målt i areal.

Steinkorset ved Leiasundet er Kvitsøy mest kjente fortidsminne. Det har en høyde over bakken på 3,9 meter.
Korset er lett synlig fra skipsleia, og har derfor i alle år vært et kjent sjø- og seilingsmerke. Ingen vet med sikkerhet når korset ble satt opp, men det må være minst 1000 år gammelt. Det er lutret av saltvann og vind. Engelske misjonærer kan ha reist korset allerede på 900 tallet. Siden har det vært et seilingsmerke for sjøfarere, fra vikingtid til i dag. Snorre Sturlason forteller at Erling Skjalgson og Olav Haraldson gjorde et forlik ved dette korset i 1016. Like ved steinkorset ligger ruinene av St. Clemenskirken. Denne ble etter sagnet revet i 1270. Døpefonten fra St. Clemenskirken er funnet og fungerer som døpefont i dagens kirke som ble bygget i 1600.

I kommunen ligger det en stor radiosender et sendeanlegg for sendinger på kortbølge - og mellombølge. Kvitsøy trafikksentraler kontrollsentral for skipstrafikken mellom Jærens rev og Bømlafjorden.

 

Jæren - fra hav til hei, hele året!
Jæren er et kystlandskak som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden og sydover fram til Dalane i syd. «Låg-Jæren» er landområdet som ligger langs kysten fra Brusand opp til Tungenes, nordspissen av halvøya mellom Gandsfjorden og Nordsjøen. 
Dette området, ca. 700 km2, er Norges største lavslette. En mindre del av dette områet kalles også for «Nord-Jæren», som består av kommunene Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes Sentralt på Jæren ligger kommunene Time og Klepp og helt i sør Hå. «Høg-Jæren» er et høyereliggende område som omfatter deler av Bjerkreim, Time og Gjesdal kommuner.

Jærlandskapet er preget av liten stigning fra hav til hei, mange steingjerder og fortsatt stor landbruksaktivitet Det meste er gammelt kulturlandskap der moderne metoder har overtatt og deler av arealet er overlatt en stadig ekspanderende industri. Jæren er et av de beste landbruksområdene i landet. Mye av industrien er tradisjonelt knyttet til landbruk og mye er knyttet til oljevirksomhet i Nordsjøen. Nord-Jæren er Norges tredje mest folkerike byområde. 
Arne Garborg,
født 25. januar 1851 død 14. januar 1924) var en norsk forfatter og intellektuell, som skrev mest på landsmål (nynorsk). Han skrev romaner, artikler, dikt, utførte oversettelser og drev målarbeid for å videreutvikle det norske skriftspråket som Ivar Aasen hadde lagt grunnlaget for.
"Garborgheimen" var Garborgs barndomshjem på Jæren og er i dag museum.

Norges surfeparadis ligger på Jæren!
Med sine lange strender og utfordrende surf-spotter har det fra år 2000 etablert seg et stort surfemiljø på Jæren. Spesielt vinterstid når bølgende kommer dundrende inn fra Nordsjøen.

Eigerøy fyrstasjon er et fyr i Eigersund kommune kommune som ble opprettet i 1854 I sin tid var det en nyvinning innen fyrvesenet. Dette var landets første tårn bygget i støpejern og det ble laget i flere moduler på Bærums verk for så å bli fraktet til Eigerøy

Foruten selve fyret ble det reist fyrforvalterbolig, uthus, naust og brygge. Opptil 75 mann var involvert i arbeidet, som ikke gikk helt smertefritt for seg. I regnskapene er det nemlig utgiftsført 1 stk. likkiste! Det revolusjonerende tårnet strakte seg høyt mot himmelen. Fyrvokterne måtte tilbakelegge 134 trappetrinn for å komme til topps. Fyrlykta rager 46,5 meter over vannkanten, mens fyret i seg selv er 32,9 meter høyt målt fra bakken. Men det er ikke bare i konstruksjon og størrelse at fyret er spesielt. Også i lysstyrke utmerker det seg. Med sin 1. ordens lykt, er blinkene fra Eigerøy fyr noen av de sterkeste i Europa

Eigerøy fyr ble avfolket og automatisert i 1989. Siden den gang har en lokal fisker stått for tilsynet av stasjonen. Kommunens mål er å gjøre Eigerøy fyr om til et kystkultursenter. Eigersund kommune har i samarbeid med 22 grunneiere bygget en 2 kilometer lang vei ut mot fyrbygningen. Det har blitt mudret et lite sund mellom slik at fritidsbåter kan komme seg ut til fyret innaskjærs.

Titania A/S er et bergverk som vesentlig er basert på et dagbrudd på Tellenes i Sokndal ved Jøssingfjord. Dette er verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn. Titania står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon.

Aktieselskabet Titania ble registrert i Kristiania handelsregister i 1902. Professor  Peder Farup fikk patent i Norge på framstilling av et titanholdig fargestoff i 1909, og sammen med dr. Gustav Jebsen utviklet han de påfølgende årene metoder for industriell produksjon av titandioksid til pigment (titanhvitt).

Fra 1937 ble dette skipet fra Jøssingfjord, mens magnetittkonsentrat fremdeles skipes fra Rekefjord. Tellnesanlegget startet 1960. Etter nye miljøkrav startet deponering av avgangsmassen på Dyngadjupet i 1977 og tyngdekraftseparasjonsanlegg startet i 1982.

 

Lund kommune er den sørligste av våre kommuner.

"Familiestedet Moi" er tettstedet i Lund kommune og er kjent for sin vakre natur.

Lund Bygdemuseum og Kulturbank er bygdas eget museum med ca. 10.000 gjenstander, og en fotosamling med like mange bilder.

Tallrike samlinger fra håndverk og industri, skole, landbruk og mye mer. 

Lund er også kjent for Tronåsen - den bratte og kronglete veien som ble brukt under Rally Monte Carlo i 1931.

Gursli gruvene (molybden utvinning, metallet er et av de mindre kjente, som først og fremst inngår i legeringer). Driften ved gruvene var kontinuerlig fra 10. oktober 1915. En fin dagstur på til sammen ca 8 km. Guide og omvisning!

 system/files/DIS-RO/dokumenter/Vegmuseum_Dirdal_brosjyre.pdf