DIS-Norge
 
  English Norsk  

Arkivdagen lørdag 8 november i Sølvberget kulturhus

 

 

Slektsverksted på onsdager

DIS-Rogaland, Slekt og Data starter slektsverksted hver onsdag fra kl 16:00 til kl.19:00 på Statsarkivet.

Det er åpent for alle som trenger hjelp til slektssøk på internett.

 

Årsmøte 2014

DIS-Rogaland avholder årsmøte 19. mars 2014, klokka 18:00

Sted: Statsarkivet, Bergelandsgaten 30, Stavanger

Program:

  1. Årsmøte
  2. Pause/bevertning
  3. Foredrag v/Statsarkivar Inger Messmer
    Om statsarkivet, utfordringer, planer og muligheter

Alle dokumenter i tilknytning til årsmøtet finnes tilgjengelig her på våre nettsider under Årsmøter i menyen til venstre.

 

Slektsdrøs på Statsarkivet

Fra og med 6.februar vil slektsdrøsene foregå i Statsarkivets lesesal. Medlemmene må møte senest kl. 18:00, på grunn av hoveddørens automatiske låsesystem.

 

DIS-Rogaland søker ny gravminnekoordinator

Gravminner er viktig kilde til informasjon for en slektsforsker. Ikke minst på grunn av at datene der er oppdatert til nyere tid.

Vår lokale gravminnekoordinator har dradd dette i gang i vårt område og har gjort en formidabel jobb, men ønsker nå å prioritere annet arbeid.

Vi søker derfor etter en person i vår medlemsmasse som kan overta dette vervet.

 

Leders hjørne - Januar 2014

Så skriver vi 2014, et nytt år med mange aktiviteter og ikke minst grunnlovsjubileum. Når vi snur oss og ser oss tilbake, var 2013 det året vi slet med møtelokaler, men allikevel gjennomførte et godt program med møter og ikke minst en flott slektsgranskerdag på Sola kulturhus. Kilderegistreringsgruppen har arbeidet og arbeider fortsatt med kirkebøkene i 1814 for å dekke opp ”hullet” mellom folketellingene i 1801 og 1865.

 

DIS-Rogaland, Slekt og Data har fått ny adresse

Den nye adressen er 

DIS-Rogaland, Slekt og Data
Postboks 513
4090 Hafrsfjord

 

Brukergruppe for The Master Genealogist!

Karleif Lende sysler med tanken om å forsøke å få i gang en brukergruppe for programmet i Sør-Rogaland og da i regi av DIS Rogaland.

Han har erfaring fra slektsprogrammet Embla sin tilsvarende gruppe. Hensikten med gruppen vil være å lære mer om programmet, utveksle erfaringer m.m. Det er tenkt videre å ha månedlige møter. 

 

Høle Bygdebok

Bygdeboknotater av Sigleif Engen

Her finner du Sigleif Engens bygdeboknotater for Høle. Dette er avskrift av notater som bør sjekkes mot originalkilde.

Dette er avskrift av notater og det er da sannsynlig at materialet kan inneholde feil.

"Rettshaver, Forsand kommune, har i brev av 13.01.03 gitt løyve til DIS-Rogaland å leggja ut Sigleif Engen sine bygdeboknotat frå Høle på Internett."

 

Syndiker innhold