DIS-Norge
 
  English Norsk  

Leders hjørne - 23. mars 2011

Blogglisten

Det har vært en god og aktiv høst og vinter i DIS-Rogaland. Vi har fått ca. 50 nye medlemmer, godt hjulpet av TV-serien ”Hvem tror du at du er?”

Styret i DIS-Rogaland er opptatt av at medlemmene får de tilbud og hjelp de trenger i slektsgranskningen. For å få til dette, er vi avhengig av innspill fra medlemmene, i form av ønsker eller kritikk. I 2011 har vi satset mer på foredrag og kurs i hvordan man kan drive slektsgranskning på internett for å imøtekomme nye medlemmer.

Majoriteten av medlemmene er bosatt på Nord-Jæren, hvilket medfører at fellesaktivitetene har vært arrangert i Stavanger – Sandnes området. Men vi har også mange medlemmer i Sør-Rogaland og Ryfylke som må ivaretas.

Sist høst ble det dannet en lokalgruppe i Egersund som dekker Egersund og Dalane med ca.30 deltagere. De har møte en gang i måneden i form av fordragsaftener og slektsdrøs. Dette er en gledelig utvikling. Nå håper vi at lignende også kan gjøres for kommunene Hjelmeland og Strand.

DIS-Rogaland har en kilderegistreringsgruppe som har vært meget aktiv og digitalisert folketellinger og kirkebøker. Etter hvert har disse blitt lagt ut på Digitalarkivets nettsider til gratis benyttelse for alle som driver slektsgranskning. Det er et stort og møysommelig arbeid som DIS gir til samfunnet. Og vi trenger stadig rekruttering til kilderegistreringsgruppen.

 

Hilsen

Jan H. Gulliksrud