DIS-Norge
 
  English Norsk  

Leders hjørne - 20. april 2013

Blogglisten

Etter en lang og kald vinter med mye slektsgranskning, går det mot sommer og andre prioriteringer. Det har vært en aktiv periode med økende interesse for slektsgranskning, mye takket være TV-programmet ”Hvem tror du at du er”.

Representanter fra DIS-Rogaland, Slekt og Data har holdt flere innføringskurs i slektssøk på internett. Vi håper selvfølgelig på at dette vil lede til flere medlemmer i vår forening.

Det er gledelig å erfare at lokalgruppen i Egersund med medlemmer fra Eigersund og nabokommunene er i aktivitet på Dalane folkemuseum, og at møtedeltakelsen er god.

Det triste budskapet vi har fått i vinter er at Utvandrersenteret på Strandkaien stenges. Det betyr at DIS Rogaland, Slekt og Data mister et godt møtested med et flott bibliotek, fra sommeren av.

Vi er på jakt etter rimelige og høvelige møtelokaler. Medlemsmøter og slektsdrøs i september og oktober vil bli gjennomført på Sivdamssenteret på Bryne. På lengre sikt (4-5 år) håper vi på gjennomføring av nytt arkivenes hus på Ullandhaug hvor de offentlige arkivene skal samles og hvor samarbeidende organisasjoner og institusjoner får plass. Inntil dette ferdigstilles, må vi smøre oss med tålmodighet og flytte litt rundt i området.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en god sommer.

Jan Helge Gulliksrud
Leder DIS-Rogaland