DIS-Norge
 
  English Norsk  

Leders hjørne - 14. september 2011

Blogglisten

Sommeren er over og vi er i gang med høstens aktiviteter. Om ettersommeren har vært trøstesløs med regn og vind så kan vi hygge oss med slektsstudier utover høsten og vinteren.

Vi har fått mange nye medlemmer som vi ønsker hjertelig velkommen. Noen er erfarne i slektsforskning mens mange er helt ferske. DIS skal ivareta alle medlemmene. Derfor vil vi fortsette med lokale kurs/foredrag i slektsforskning på internett. Styret i DIS-Rogaland er også avhengig av innspill eller forslag fra medlemmene til aktiviteter.

Et forslag er kurs i hvordan lage slektsbok. Dette vil bety et større opplegg over et lengre tidsrom, følgelig kreve en del ressurser. Vi vil i høst sende ut en forespørsel for å lodde interessen blant medlemmene før vi starter planleggingen.

Høstens store begivenhet blir som for tidligere år Slektsgranskerdagen lørdag 29.oktober i Klepp Rådhus. I samarbeid med Klepp historielag og Sons of Norway, har vi også i år planlagt et stort arrangement med 19 stands som vil dekke de fleste momentene innen slektsgranskningen. Vi håper på stor tilslutning fra medlemmer og ikke-medlemmer. Så ta med deg familie og venner og møt opp i Klepp Rådhus.

Hilsen

Jan H. Gulliksrud