DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dalane folkemuseum, Slettebø - Egersund

Dalane Folkemuseum ble grunnlagt i 1910, og er regionmuseum for Dalane, med kommunene; Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Museet har i dag bygninger og anlegg spredt over hele Dalane. Hovedanlegget er på Slettebø ved Egersund. I Egersund ligger også Egersund Fayancemuseum som er en av museets avdelinger.
Sorenskriver Feyers gård på Slettebø. Oppført i 1850 årene. Hovedbygning, gårdsbestyrerbolig, vognskjul og lysthus. Sammen med brakker fra den tyske militærleiren på Slettebø og kontorbygningen utgjør de senteret i Dalane Folkemuseums anlegg.